Sve objave

Misna čitanja 7. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 1, 12-14 Bijahu jednodušno postojani u molitvi. Čitanje Djela apostolskih Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama,…

Ljubavlju osvijetljeni…

(Uz Evanđelje 6. vazmene nedjelje, A; Iv 14, 15-21) Najlakše je uzvratiti udarac. Dati se u spiralu zla. Postati zlom. Čak i onda kada se susreće sa otrovom zla kršćanin je pozvan na ljubav i mir. Pouzdanje u Branitelja. Uskrsnuli Isus nas uči kao je prava ljubav samo u dimenziji križa. On nam je to pokazao time što je na križu raširio ruke za nas. Predao se. Bespridržajno darovao. Dokazao nam kako je moguće ljubiti. Darivati se. Uvijek iznova ulaziti u…

Misna čitanja 6. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 8, 5-8.14-17 Polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Čitanje Djela apostolskih U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je…

Straha oslobođeni

(Misna čitanja 5. vazmene nedjelje, A; Iv, 14, 1-12) Sv. Ivan Pavao II. svoje papinstvo je započeo riječima: Ne bojte se! U Bibliji možemo čak 365 puta pronaći riječi: Ne bojte se! Po jedan put za svaki dan u godini. To posebno vrijedi za milosno uskrsno vrijeme. Uskrsnuli Isus govori svakom od nas ponaosob: „Neka se ne uznemiruje srce vaše!“  Poziva nas na živu vjeru. Vjera oslobađa od straha. Strah je oruđe zloga. Paralizira nas na putu života. Smućuje nas u…

Misna čitanja 5. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 6, 1-7 Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga. Čitanje Djela apostolskih U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo…

Na ramenu Pastira Dobrog

(Uz Evanđelje 4. vazmene nedjelje, A; Iv, 10, 1-10) Dobri Pastir – Isus Krist Uskrsnuli nježno kuca na vrata našega srca. Zove nas imenom. Pristupa nam s poštovanjem. Sagiba se do nas. Licem je u lice u razgovoru s nama. Strpljivo nas sluša. Daruje nam svoje razumijevanje. Milosrdnom ljubavlju ispire naše rane. Uči nas milosrđu. Uvijek iznova govori našem srcu. Njegova ljubav nije potrošna. Svaki novi dan dar je njegove ljubavi za nas. On nas ljubi onakvima kakvi jesmo. Nikada ne okreće…

Misna čitanja 4. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 2, 14a.36-41 Bog ga je učinio i Gospodinom i Kristom. Čitanje Djela apostolskih Na dan Pedesetnice Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Pouzdano neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.«Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: »Što nam je činiti, braćo?« Petar će im: »Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam…

Kruhom nebeskim blagoslovljeni…

(Uz Evanđelje 3. vazmene nedjelje, A;  Lk, 24, 13-35) I nama dok na putu „snuždeni raspravljamo o svemu što se dogodilo“ pridružuje se Isus Krist Uskrsnuli.  Iako smo opečaćeni ranama a često i „bezumni i srca spora da vjerujemo“ strpljivo nam tumači Pisma. Otkriva nam ono što nam je skriveno zbog tvrdoće srca. Dan je na izmaku, a On ne odlazi od nas. Ulazi pod naš krov. Sjeda za naš stol. Dijeli našu stvarnost. Daruje nas darom blizine. Blagoslivlja kruh našeg…

Misna čitanja 3. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 2 , 14.22-33 Bijaše nemoguće da grozota smrti njime ovlada. Čitanje Djela apostolskih Na dan Pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori: »Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama – njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog…

Milosrđem iscijeljeni…

(Uz Evanđelje 2. vazmene nedjelje, A; Iv 20, 19-31) Radosna vijest Isusova uskrsnuća rasvjetljava naš životni put. Uskrsno svjetlo oslobađa nas od sjene trpljenja. Pa i onda kad smo u Tominim sumnjama Uskrsnuli Isus nas poziva bliže. Traži da ga dotaknemo. Dođemo na izvor iscjeljenja. Operemo svoje sumnje u vodi koja je potekla iz njegova boka. Nađemo mir u Njegovu otvorenu srcu. Obnovimo svoju vjeru susrećući ga živa. Okupamo se u Njegovoj ljubavi. Osvijetlimo njegovim svjetlom. Samo On može ozdraviti naše dubine.…