Pastoralna skrb o Hrvatima u UK

Sve objave

On ravna poviješću…

(Uz Evanđelje Uzašašća Gospodinova, A; Mt, 28, 16-20) Na putu života nikada nismo sami. „S nama je Gospodina nad vojskama. Naša je utvrda Bog Jakovljev“ – veli nam Sveto Pismo. Isus Uskrsnuli Gospodin ide ispred nas. Uzašavši Ocu obećao je ostati s nama. U sve dane. Do svršetka svijeta. On Jedini ima moć i vlast. U njegovoj…

Misna čitanja Uzašašća Gospodinova, A

Prvo čitanje: Dj 1, 1-11 Bî uzdignut njima naočigled. Početak Djela apostolskih Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se…

Ljubavlju osvijetljeni…

(Uz Evanđelje 6. vazmene nedjelje, A; Iv 14, 15-21) Najlakše je uzvratiti udarac. Dati se u spiralu zla. Postati zlom. Čak i onda kada se susreće sa otrovom zla kršćanin je pozvan na ljubav i mir. Pouzdanje u Branitelja. Uskrsnuli Isus nas uči kao je prava ljubav samo u dimenziji križa. On nam je to pokazao…

Misna čitanja 6. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 8, 5-8.14-17 Polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Čitanje Djela apostolskih U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući…

Straha oslobođeni

(Misna čitanja 5. vazmene nedjelje, A; Iv, 14, 1-12) Sv. Ivan Pavao II. svoje papinstvo je započeo riječima: Ne bojte se! U Bibliji možemo čak 365 puta pronaći riječi: Ne bojte se! Po jedan put za svaki dan u godini. To posebno vrijedi za milosno uskrsno vrijeme. Uskrsnuli Isus govori svakom od nas ponaosob: „Neka se…

Misna čitanja 5. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 6, 1-7 Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga. Čitanje Djela apostolskih U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili…

Na ramenu Pastira Dobrog

(Uz Evanđelje 4. vazmene nedjelje, A; Iv, 10, 1-10) Dobri Pastir – Isus Krist Uskrsnuli nježno kuca na vrata našega srca. Zove nas imenom. Pristupa nam s poštovanjem. Sagiba se do nas. Licem je u lice u razgovoru s nama. Strpljivo nas sluša. Daruje nam svoje razumijevanje. Milosrdnom ljubavlju ispire naše rane. Uči nas milosrđu. Uvijek iznova…

Misna čitanja 4. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 2, 14a.36-40 Bog ga je učinio i Gospodinom i Kristom. Čitanje Djela apostolskih Na dan Pedesetnice Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Pouzdano neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.« Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru…

Kruhom nebeskim blagoslovljeni…

(Uz Evanđelje 3. vazmene nedjelje, A;  Lk, 24, 13-35) I nama dok na putu „snuždeni raspravljamo o svemu što se dogodilo“ pridružuje se Isus Krist Uskrsnuli.  Iako smo opečaćeni ranama a često i „bezumni i srca spora da vjerujemo“ strpljivo nam tumači Pisma. Otkriva nam ono što nam je skriveno zbog tvrdoće srca. Dan je na…

Misna čitanja 3. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 2, 14.22-33 Bijaše nemoguće da grozota smrti njime ovlada. Čitanje Djela apostolskih Na dan Pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori: »Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao…