Pastoralna skrb o Hrvatima u UK

Posts by hkmlondon

Mudrošću sjemena blagoslovljeni…

(Uz Evanđelje 5. korizmene nedjelje, B; Iv 3, 14-21) U svetom korizmenom vremenu Isus na uči mudrosti sjemena. Radosti darivanja. Osloboditeljskoj moći Križa. Iscjeljujućoj snazi Njegovih Svetih Rana… On se učinio ranjivim za nas. Od rođenja do smrti prihvatio je malenost u različitim oblicima. Prošao je mnoga iskustva raznorodne patnje.  Doživio poniženje. Iskusio odbačenost. Pobijedivši smrt…

Misna čitanja 5. korizmene nedjelje, B

Prvo čitanje: Jr 31, 31-34 Sklopit ću novi savez i grijeha se više neću spominjati. Čitanje Knjige proroka Jeremije »Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih…

Otrova suda oslobođeni…

(Uz Evanđelje 4. korizmene nedjelje, B;  3,14-21) Otrov suda zaustavlja naše obraćenje. Uvodi u paralizu. Onemoguće nas da u drugoga vidimo brata i sestru. Potrebne blagog spasenja. Sveto korizmeno vrijeme milosno je vrijeme dobro za izlazak iz otrova suda. Isus je na križu osudio zloga. Nas je oslobodio od osude. Darovao nam oslobođenje. Pozvao nas…

Misna čitanja 4. korizmene nedjelje, B

Prvo čitanje: 2Ljet 36, 14-16.19-23 Srdžba se i milosrđe Gospodnje očituje prognanstvom i izbavljenjem naroda. Čitanje Druge knjige Ljetopisa U one dane: Svi su svećenički poglavari i narod gomilali nevjeru na nevjeru slijedeći gnusna djela krivobožačkih naroda, oskvrnjujući dom Gospodnji, posvećen u Jeruzalemu. Gospodin, Bog njihovih otaca, slao je k njima zarana svoje glasnike, slao…

Odlučnošću blagoslovljeni…

(Uz Evanđelje 3. korizmene nedjelje, B; Iv 2, 13-25) Korizma nas pripravlja na proslavu Pashe – Isusova i našeg prijelaza iz smrti u život. Izlazak iz ropstva. Ulazak u slobodu. Napuštanje ropskog ponižavanja. Dar dostojanstva slobode. Zamoliti nam je Isusa u svetom korizmenom vremenu da istjera trgovce iz hrama našeg srca. Odlučno i neodložno, ako treba…

Misna čitanja 3. korizmene nedjelje, B

Prvo čitanje: Izl 20, 1-17 Zakon bijaše dan po Mojsiju. Čitanje Knjige izlaska U one dane: Bog izgovori sve ove riječi: »Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo čega što je gore na…

Preobraženjem blagoslovljeni…

(Uz Evanđelje 2. korizmene nedjelje, B; Mk 9, 2-10) Slavni Križ Uskrsnuloga Gospodina put je našega spasenja! Prihvaćajući svoj osobni križ susrećemo Isusa Patnika na putu križa. Korizmeno vrijeme pomaže nam susresti se sa sobom samima. Po patnji i trpljenju blizu smo i jedni drugima. Postajemo supatnici. Po trpljenju otvaramo put ozdravljenju kojega nam daruje milosrdna…

Misna čitanja 2. korizmene nedjelje, B

Prvo čitanje: Post 22, 1-2.9a.10-13.15-18 Žrtva praoca našega Abrahama. Čitanje Knjige Postanka U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.«…

Obraćenjem blagoslovljeni…

Uz Evanđelje 1. korizmene nedjelje, B; Mk 1, 12-15) Na početku svetog korizmenog vremena susrećemo se s obredom pepeljavanja. Pepeo nas podsjeća na prolaznost. Krhkost. Lomnost. Ranjivost. Povratak početku. Podsjetnik je da se na našem iskonu nalazi milosrdni Bog. Ljubav koja nas je velikodušno pozvala u postojanje. Božji plan namijenjen nam je od vječnosti. Sveto korizmeno…

Misna čitanja 1. korizmene nedjelje, B

Prvo čitanje: Post 9, 8-15 Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa. Čitanje Knjige Postanka Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime…