Časopis

Časopis

Most – The Bridge – glasilo Hrvatske katoličke misije London je časopis pokrenut 2008. godine. Cilj časopisa je doprinijeti rastu hrvatske katoličke zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu, te povezati hrvatsku i englesku kulturu. Časopis pokriva područje od crkvenih, pastoralnih, kulturnih i povijesnih tema do suvremenih događaja hrvatske zajednice okupljene oko Hrvatske katoličke misije. Tekstovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.