Molitvom osvijetljeni…

Molitvom osvijetljeni…

Dok smo se  ovih dana sjećali naših pokojnika i (makar u srcu ako nam nije bilo moguće drukčije) palili svijeće na njihovim grobovima oči srca usmjeravali Isusu Kristu Uskrslome. On jedini Gospodin pobjednik je nad smrću. Svjetlo Njegova prazna groba osvjetljava sva počivališta naših voljenih.

Naša vjera nas usmjerava iščekivanju ponovnog susreta u vječnosti. Dok se molimo za naše pokojne učimo se mudrosti ulja u svjetiljki. Tajni žrtve. Trajnom nadolijevanju. Čuvanju. Bdijenju. Molitvenoj povezanosti.

Molitva je borba. Traži ustrajnost. Molitvom punimo svoje svjetiljke. Podsjećamo se da smo pomazanici Gospodnji.

Bog koji je ljubav s ljubavlju i nježnošću gleda na naš život. U njemu naša povijest nalazi svoj smisao. On je izvor mira i milosrđa. Daruje nam svaki novi dan za milost novog početka.

Bili budni u iščekivanju Gospodina! (fra Ljubomir Šimunović)