Fra Ljubomir Šimunović, Presveto Trojstvo, A

Fra Ljubomir Šimunović, Presveto Trojstvo, A

London, 11. lipnja 2017.

Nedjelja je Presvetog Trojstva. Svaki put kad se prekrižimo zazivamo blagoslov Božji na svoj život. Na čelo, srce i ramena. Boga slavimo svojim umom, srcem i snagom. Znak križa ima silnu snagu. Spominjemo se Boga koji je Otac, Sin i Duh Sveti. Presveto Trojstvo je prisutno i djeluje u Crkvi. U prvom čitanju pratimo Mojsija na Sinaju. Bog se očituje Mojsiju. Kaže da je Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Premda je narod tvrde šije Mojsije moli Božju zaštitu. Mojsije ide pred Boga skršena srca. Bog ne želi našu krivnju. Bog želi da živimo u miru i u radosti. Kada se ispovjediš tada se istuširaš u Božjem milosrđu. Bog te zagrli. Božje svjetlo zasja u tvome životu. U drugom čitanju sv. Pavao poziva na radost, usavršavanje, tješenje, njegovanje mira, kako bi Bog ljubavi i mira bio s nama. Naš Bog je Bog ljubavi i mira. Milost, ljubav i zajedništvo sa svima vama, kaže nam sv. Pavao.  U Evanđelju smo čuli da Bog nije poslao svoga Sina da osudi svijet. Otrov suda je u tome da sudimo jedni druge. Kada sudimo jedni druge ne činimo Božje, nego nažalost vražje djelo. Isus nije došao na svijet da nas osudi nego da nas spasi. Jedini sud je u tome da ne prihvatimo Isusa Krista. Moliti nam je za nove haljine kako bi obučeni u Presveto Trojstvo mogli u miru radosno ići kroz svoje dane!

(Fra Ljubomir Šimunović)