Fra Ljubomir Šimunović, Bogojavljenje, B

Fra Ljubomir Šimunović, Bogojavljenje, B

Bogojavljenje je. Spominjemo se kako su se tri mudraca u Betlehemu poklonili Novorođenome. Poziv je to i nama na ulazak u božićno otajstvo. Božićno vrijeme poziv je na obraćenje. Povratak Bogu.  U prvom čitanju prorok Izaija poziva na buđenje. Otvori se svjetlu, otvori se dobru, poziv je i nama upućen. Bog nam dolazi u susret kao malo dijete. Ako uđeš u Božje svjetlo i Božju ljubav onda ni mrklina ni tmina, pa ni sama smrt nema vlast nad tobom ni nad tvojim životom. Božja volja je da ti se srce širi. Srce se širi kada ulaziš u sebedarje, kada se daruješ. Božić je nasljedovanje Boga koji je sebe darovao nama. U drugom čitanju sv. Pavao podsjeća na milost Božju koja nam je darovana. Pozvani smo je primiti i raspakirati kako bi djelovala u našem životu. Bog daje milost na milost. I nema mjere onome što nam Bog želi dati. Evanđelje nam govori o Herodovoj surovosti i mudrosti triju mudraca. Moliti nam je za istinoljubivost, kako bi naše riječi bile one koje izgrađuju, liječe, donose milosrđe, kako ne bi bili otrov jedni drugima. Moliti nam je za revnost trojice mudraca. Bili su ustrajni i mudri. Nisu se dali zaslijepiti. Moliti nam je da nam Bog očisti pogled kako ne bi bili zabljesnuti palačama ovoga svijeta, nego da tražimo ono što je vječno, Boga, Božju volju… Moliti nam je za mir koji su imali ova trojica mudraca.

Na početku nove godine moliti nam je za poučljivost Božjem vodstvu. Bili su poučljivi, ponizni, dali su se voditi. Nije na nama Boga vodati, nego se dati od Boga voditi. Bog zna što je za nas bolje. Nekada je duži put kraći put, a nekada će Bog napraviti put gdje puta i nema…

(Fra Ljubomir Šimunović)