Fra Ljubomir Šimunović, 5. vazmena nedjelja, A

Fra Ljubomir Šimunović, 5. vazmena nedjelja, A

London, 14. svibnja 2017.

Peta je vazmena nedjelja. U prvom čitanju vidimo kako je Duh Sveti praktičan. Djeluje kao najspretniji menadžer. Nadahnjuje ih kako da odrede prioritete i rasporede službe u zajednici. Temeljeno poslanje svećenika molitva je za narod Božji i propovijedanje. Poslanje svećenika služenje je Božjoj Riječi, a Božja Riječ nas traži u našim životnim situacija. Moliti nam je da i u naše vrijeme muževi budu na dobru glasu puni duha i mudrosti. Onaj tko je u vezi s Bogom pun je duha i mudrosti. Tako izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga. Vjera ili nevjera je vidljiva onima s kojima živimo. U svakoj zajednici uvijek ima mjesta za one koji su spremni služiti Bogu i ljudima. Drugo čitanje poziv je na pristupanje živome kamenu, Isus Kristu, Uskrsnulome Gospodinu. U Crkvu Božju se ugrađujemo služenjem. Dragocjeni i ugaoni kamen je sam Isus Krist. Njemu dati vjeru znači ne postidjeti se. U Evanđelju kaže Isus: Neka se ne uznemiruje srce vaše! Strah ne dolazi od Boga. Strah je oruđe zla.  Božje ruke su raširene otvorene.  Bog nas ne obara niti paralizira, niti maltretira već ljubi i grli. Ne vjeruj svome srcu nego Božjoj Riječi.

Isus je put, istina i život. Nema drugog, sigurnijeg ni boljeg puta. On je istina koja oslobađa. Istina je da smo grešni, ranjivi s poteškoćama, ali istina je i da je Božja ljubav veća od svega toga.  On je život. Cijela vječnost je ispred nas. Moliti nam je da Isus bude i naš put, istina i život!

(Fra Ljubomir Šimunović)