Fra Ljubomir Šimunović, 28. nedjelja kroz godinu, A