Fra Ljubomir Šimunović, 2. nedjelja došašća A

Fra Ljubomir Šimunović, 2. nedjelja došašća A

London, 4. prosinca 2016.

Nikada ovaj svijet nije bio odlučniji da nam ukrade Boga, Božić i Došašće. Ovaj svijet želi imati Božić bez Boga, bez Isusa Krista. Došašće je prigoda da napravimo malo reda u našem životu. Jednako kao što su Marija i Josip pripremili betlehemsku štalicu za Isusovo rođenje. Tako je i svatko od nas pozvan pripremiti se za Božić. Misna čitanja nam pomažu u toj pripremi. Proročanstvo prvog čitanja izgleda nemoguće. Ključ je ipak u riječima: zlo se više neće činiti.  Iz zla ne izlazi dobro. Došašće je poziva svakome od nas da makar u jednom području našeg života prestane činiti zlo, pa makar i neko malo zlo. Tako se otvara prostor za dobro. Sveti Pavao u drugom čitanju poziva na slogu. Sveti Ivan u Evanđelju svakoga od nas poziva na povratak Bogu. Za početak nam je početi paziti na svoje riječi. U našim riječima je život i smrt. Kako lako izgovaramo teške riječi. Božja Riječ koja je ponekad oštra i koja nas vraća Bogu također je ljekovita.

Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze, poziv je iz Evanđelja.  Pozvani smo zamoliti da vatra Duha Svetoga u nama sažeže sve ono što nije dobro, kako bismo se mogli ponovno roditi i kroz ostatak došašća sa svojim Bogom prema Božiću hoditi.

(fra Ljubomir Šimunović)