Fra Ljubomir Šimunović, 2. korizmena nedjelja, A

Fra Ljubomir Šimunović, 2. korizmena nedjelja, A

London, 12. ožujka 2017.

Druga je korizmena nedjelja. U prvom čitanju nailazimo na Božji poziv Abramu da krene na put. Vjerovati znači uzeti Bog za ozbiljno. Vjerovati znači iz dana u dan osluškivati Božji glas i biti spreman krenuti na put. Krenuti na put uključuje spremnost i otvorenost. Bogu se vratiti znači danas, ovdje i sada s Bogom krenuti na put. Bog je vjeran. On  ispunja svoja obećanja. Do te mjere da će Abram postati Abraham. U drugom čitanju sv. Pavao nas podsjeća na neopozivost Božjeg poziva. Evanđelje govori o Preobraženju na Taboru.

Isusovo Preobraženje poziv je na molitvu. Kada molimo preobražavamo se. Nebo se spušta ne nebo. Ulazimo u potpuno drugu dimenziju. Počinjemo svijetliti. Svaki dan se treba preobraziti. Božjim očima vidjeti svijet oko sebe.

Kada smo preobraženi, napunjeni Božjom milošću možemo podnijeti poteškoće života jer znamo da je Bog naš milosrdni otac, koji drži ruku nad našim životom i s ljubavlju gleda na nas. Moliti nam je za molitveni duh, kroz Korizmu i kroz sve dane našega života…

(Fra Ljubomir Šimunović)