Fra Ljubomir Šimunović, 1. korizmena nedjelja, A

Fra Ljubomir Šimunović, 1. korizmena nedjelja, A

London, 5. ožujka 2017.

Prva je korizmena nedjelja. Na Čistu srijedu ušli smo u korizmeno vrijeme, vrijeme puno blagoslovljene prigode za obraćenjem, povratkom Bogu. Obratiti znači Bogu se vratiti. U Prvom čitanju vidimo kako je Bog čudesno stvorio čovjeka kao muškarca i ženu. Bog ih upozorava da ne jedu sa stabla spoznaje dobra i zla, jer će umrijeti. Dolazi zmija koja laže i manipulira. Vrag laže, krade i ubija. Ne možemo mi odlučivati što je dobro, a što nije dobro. Bog je već odlučio što je ili nije dobro. Dogodio se grijeh, a grijeh uvijek, puno obećava, malo daje, ali sve oduzima. Po grijehu stižu strah i krivnja. Patnja i nesreća ulaze u  naš svijet. U drugom čitanju sv. Pavao tumači kako je po grijehu u svijet ušla smrt, ali po Isusu možemo ući i u pobjedu nad smrću. Postati sudionicima njegova uskrsnuća. U Evanđelju vidimo da Isus čini suprotno od onoga što su činili Adam i Eva. Isus se ne raspravlja sa sotonom. Odgovara Božjom riječju. Ako ne poznaješ Bibliju, kako ćeš se boriti sa zlom. Ako je napasnik napastovao Adama i Evu, pa čak i Isusa Krista zašto bi tebe poštedio. Prva je napast, napast kruha. Ima odgovor u tvrdnji da čovjek ne živi samo od kruha, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Druga napast, napast je čuda. Kada smo u poteškoći tražimo čudo. Bog iz svega, pa i naših nevolja može izvesti dobro. Treća napast – napast je povijesti. Želimo živjeti tuđi, a ne svoj život. Isus kaže: odlazi sotono!

Moliti nam je da svatko od nas primi duha Isusa Krista, da zna prepoznati kada je napastovan i da zna sa snagom koja dolazi odozgor reći: Odlazi sotono!

(Fra Ljubomir Šimunović)