Preobraženjem blagoslovljeni…

Preobraženjem blagoslovljeni…

(Uz Evanđelje 2. korizmene nedjelje, B; Mk 9, 2-10)

Slavni Križ Uskrsnuloga Gospodina put je našega spasenja! Prihvaćajući svoj osobni križ susrećemo Isusa Patnika na putu križa. Korizmeno vrijeme pomaže nam susresti se sa sobom samima.

Po patnji i trpljenju blizu smo i jedni drugima. Postajemo supatnici. Po trpljenju otvaramo put ozdravljenju kojega nam daruje milosrdna ljubav. Blagošću dotaknuti bivamo osposobljeni za čisto sebedarje. Velikodušnost.

U svetom korizmenom vremenu popeti nam se na Tabor. Pridružiti izabranim apostolima. Preobraženom Isusu. Ući u preobraženje…

Izići iz sablažnjenosti patnjom.  Obraćenje. Povratak Bogu. Obasjani svjetlom odozgor znamo da nam je dobro biti u Gospodinovoj blizini. Povratkom u dolinu svagdana u krhkim posudama nosimo dragocjeno darovano blago.

Bili blagoslovljeni preobraženjem! (fra Ljubomir Šimunović)