On je hrana i lijek…

On je hrana i lijek…

(Uz Evanđelje Tijelova; Lk 9, 11b-17)

Isus nas nikada ne otpušta gladne i umorne. Suosjeća s nama. Brine naše brige. Poznaje naše potrebe. Providonosno se skrbi za nas. Proviđa sve ono što nam je potrebno i više od toga.

Daruje nam hranu koja siti. On se za nas razlomio na Križu. Darovao nam je cijeloga sebe. Svoju je Krv prolio za naše spasenje. On je naš Otkupitelj. Samo nas On oslobađa. Jedini je Iscjelitelj svih predjela našega bića. Njegova Muka, Smrt i Uskrsnuće rasvjetljuju naše postojanje. Svjetlo Njegova Slavnog Križa obasjava našu životnu stazu.

Svaka Sveta Misa milosna je prigoda da postanemo sudionici prijelaza iz smrti u život. Na euharistijskom stolu hrana je i lijek za svakoga od nas. Isti Isus koji je nahranio mnoštvo hrani i nas sobom samima. Poziva nas da iziđemo iz sebe. Uđemo u odnos. Budemo velikodušni. Poput kruha se u miru darujemo onima koji su nam darovani.

Tijelo i Krv Kristova naše su spasenje! (fra Ljubomir Šimunović)

Bread-of-Life