Posts by hkmlondon (Page 3)

Misna čitanja 23. nedjelje kroz godinu, A

Prvo čitanje: Ez 33, 7-9 Ako bezbožnika ne opomeneš, krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Čitanje Knjige proroka Ezekiela Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče, umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali…

Straha oslobođeni

(Uz Evanđelje 19. kroz godinu – A; usp. Mt 14, 22-33) Lađa našeg postojanja šibana je valovima straha. Strah paralizira. Oduzima radost. Stavlja pred lice smrti. Čini da trpimo.Unesrećuje.  Isus nas nikada ne ostavlja teroru straha. Dolazi nam u pomoć uz riječi: „Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!“ Štoviše, poziva nas da mu poput Petra po vodi krenemo ususret.   Dok gledamo u Isusa iznad svega smo što nam pokušava oduzeti mir… Kada gledamo u „vjetar “ prepuštamo se zavođenju straha. Tonemo. Dok nam nestaje tlo pod nogama s Petrom iz dna srca zavapimo: Gospodine, spasi me!…

Molitveno svjetlo…

(Uz Evanđelje Preobraženja Gospodinova; Mt 17, 1-9) I nama je u sredini naših dana s Isusom popeti se na brdo preobraženja. Pronaći nam je mjesto i vrijeme za molitvu…. Kroz molitvu i u molitvi ulazimo u iskustvo Božjega Lica. Molitvom s ljubavlju iščitavamo lica naših bližnjih. Prestajemo biti tupo ravnodušni. Počinjemo istinski suosjećati. Iščitavati patnju. Prepoznavati bol. Postajati jedni drugima suputnicima, ali i supatnicima. U molitvi nalazimo svjetlo na putu.  Slijedimo našega Isusa koji je za nas iz smrti prešao u…

Misna čitanja Preobraženja Gospodinova

Prvo čitanje: Dn 7, 9-10.13-14 Odijelo mu bijelo poput snijega. Čitanje Knjige proroka Daniela Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.  Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome i…

Milosrđem blagoslovljeni…

(Uz Evanđelje 11. nedjelje kroz godinu; Mt 9,36 – 10,8) Isus se sažalio nad narodom. Ta, bili su izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Iz Božanskog milosrđa rađa se dar  pastira. Onih čiji poziv i poslanje izvire iz milosti i milosrđa. Kušajući Božje milosrđe umnažaju ga velikodušnim dijeljenjem. Liječenjem od svake bolesti i nemoći. Kidanjem veriga grijeha. Navještaj Kraljevstva Božjega navještaj je ljubavi i nježnosti. Pobjede nad smrću. Isus je Uskrsnuo! Za Tebe i mene… Nedjelja je navještaj Uskrsnulog…

Misna čitanja 11. nedjelje kroz godinu, A

Prvo čitanje: Izl 19,2-6a Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet. Čitanje Knjige Izlaska U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: ’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno…

Misna čitanja 6. nedjelje kroz godinu, A

Prvo čitanje: Sir 15, 15-20 Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik. Čitanje Knjige Sirahove Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati. Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve. Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna…

Misna čitanja 4. nedjelje kroz godinu, A

Prvo čitanje: Sef 2,3; 3,12-13 Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod. Čitanje Knjige proroka Sefanije Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega. »Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći…

Kruhom nebeskim blagoslovljeni…

(Uz Evanđelje 2. nedjelje kroz godinu, A) Ivan Krstitelj na Jordanu svjedoči kako je Isus Krist Jaganjac Božji. Onaj koji oduzima grijeh svijeta. Grijeh kojem doprinosimo svojim osobnim grijesima. Pokušajima traženja života tamo gdje ga nije. Grijehom se ulazi u trpljenje. Ivan Krstitelj poziva na obraćenje. Povratak Bogu. Odricanje od lutanja i jalovih bespuća. Isus nas je došao osloboditi od terora zloga. Straha. Paklenih veriga. Sjene smrti. Krivnje. Isus Krist Uskrsnuli pashalni je Jaganjac. Predan za nas. Cijena je naše slobode.…

Misna čitanja 2. nedjelje kroz godinu, A

Prvo čitanje: Iz 49, 3.5-6 Postavit ću te za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje. Čitanje knjige proroka Izaije Gospodin mi reče: »Ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!« A sad govori Gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: »Premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš…