Fra Ljubomir Šimunović, Veliki petak, B

Fra Ljubomir Šimunović, Veliki petak, B

London, 30. ožujka 2018.

Veliki je petak. Na posebna način razmišljamo o Isusovoj muci i smrti na križu. U prvom čitanju čuli smo navještaj Muke.

Križ je uvijek visoko. On nas uvijek podiže. Poziva nas da gledamo prema gore, prema Bogu. Isus je ušao u svaku našu patnju i muku. Svaka naša situacija u Isusu može imati lijek, zaštitu i snagu…

U drugom čitanju smo čuli kako je Isus naš suputnik, ali i supatnik. Time naše trpljenje može biti spasonosno. U Muci po Ivanu slijedili smo Isusa na putu Muke. Pozvani smo i sami ući u Muku. Podmetnuti rame. Biti poput Veronike. Na putu života biramo Isusa ili Barabu. Trećega izbora nema. Sve možemo riješiti i naći lijek za svoj život, ako slijedimo Isusa Krista, Slugu Jahvina, koji je uzeo svoj križ, i križem spasio svakoga od nas. Moliti nam je da otvorena srca, poljubimo, prihvatimo, svoj križ. Križ je tu kako bi se Božji blagoslov razlio po našoj povijesti kako bi ušli u puninu Božjeg plana za nas. (Fra Ljubomir Šimunović)