Fra Ljubomir Šimunović, Pedesetnica, Duhovi, B

Fra Ljubomir Šimunović, Pedesetnica, Duhovi, B

London, 20. svibnja 2018.

Nedjelja je Pedesetnice, Duhovi. Molimo da se Duh Sveti „raspakira“ u nama. Cijenu raspakiranja je platio Isus Krist svojom krvlju. Danas imamo milosnu prigodu zamoliti da Duh Sveti preuzme kormilo našeg životnog broda. Moliti nam je da Duh Sveti ispuni naš život. Pozvani smo pustiti Duha Svetoga da nas vodi kroz naše dane. U prvom čitanju iz Djela apostolskih vidimo kako se prima Duha Svetoga. Bili su zajedno, u molitvi, na istome mjestu. Svakome od nas treba Duh Sveti. U drugom čitanju sveti Pavao govori o plodovima Duha Svetoga.

Onoliko smo kršćani koliko imamo plodova Duha Svetoga u svome životu. U svim prilikama i neprilikama života, okreni se Bogu. Duh Sveti ti može biti prijatelj, savjetnik i tješitelj. Ni ljudi ni stvari ne ispunjavaju dušu. To samo Bog čini.

Duh Sveti nam daruje i svoje darove. Mudrosti nam svima treba. Ako u tvome životu nema mudrost onda će biti ludost.  U Evanđelju Isus govori o Duhu Svetome koji je Branitelj. Moliti nam je za zajedništvo s Bogom i bližnjima. (Fra Ljubomir Šimunović)