Fra Ljubomir Šimunović, Naviještenje Gospodinovo, Blagovijest, A

Fra Ljubomir Šimunović, Naviještenje Gospodinovo, Blagovijest, A

London, 25. ožujka 2020.
Srijeda je četvrte korizmene nedjelje. Slavimo svetkovinu Navještenja Gospodinova. Spominjemo se Marijine žive vjere. Treba nam živa vjera.

Dani u kojima smo prigoda su da živimo od vjere i po vjeri. Vjera je put. Uteći nam se našoj majci Mariji da nas nauči vjerovati…

Prorok Izaija naviješta dolazak Emanuela koji će biti s nama Bog. Bog je s nama i onda kada trpimo, kada smo ranjivi i kada nam je teško. Pozvani smo sa Psalmistom doći vršiti Božju volju. Svjedočiti nam je Božja djela. Biti Bogu zahvalni. Biti Bogu zahvalan znači biti u miru. Poslanica Hebrejima nas podsjeća da smo posvećeni prinosom Kristova Tijela. U Evanđelju vidimo susret anđela i Marije. I nama je navještena radosna vijest kako je Gospodin s nama. Kada se vratimo sebi jasno vidimo da je Gospodin s nama. Hladni dani prigoda su da se ogrijemo u Božjoj ljubavi i vratimo sebi i Bogu. Marija je prihvatila Božji plan. I nama je isto činiti. Nismo zalutali na zemlju. Bog nas nije zaboravio. On je snažan, hrabar i silan.
Gospodine, Ti vidiš naše muke, poznaješ naše nevolje, znaš naše potrebe. Daruj nam živu vjeru u kojoj i od koje ćemo moći živjeti. Amen! (Fra Ljubomir Šimunović)