Fra Ljubomir Šimunović, 4. vazmena nedjelja, C

Fra Ljubomir Šimunović, 4. vazmena nedjelja, C

London, 12. svibnja 2019.

Četvrta je vazmena nedjelja. Nedjelja Dobrog pastira. U prvom čitanju vidimo Pavla i Barnabu kako se, iako nailaze na protivljenje i neugodnosti, do kraja predaju svom poslanju. Uspijevaju naići na one koji se otvaraju njihovu navještaju i radosno slave Gospodina. I nama se kao njima nekoć ispuniti radošću i Duhom Svetim. Pustiti nam je da svjetlo rastjera tamu našega srca. Drugo čitanje iz Knjige Otkrivenja govori o tome kako se Bogu predaje život. Bijelu haljinu možemo imati ako se peremo u sakramentu ispovijedi. Pred Boga možemo doći samo ako operemo svoje haljine u Krvi Isusa Krista. Padnemo li pet puta na dan šest  puta nam se ustani, pa nećemo suditi ni gaziti nikoga, jer ćemo doživjeti Božju ljubav koja nas prihvaća u našim najdubljim dubinama.  Patnja nas može strovaliti u bezdan, ali i dovesti do Boga.

U Evanđelju Isus kaže da ovce njegove slušaju glas njegov. Kaže Isus da nas nitko neće ugrabiti iz njegove ruke. Kada se predamo Bogu, nitko nas više ne može ugrabiti iz Božje ruke. Predaj se Bogu danas. Ne ostavljaj to za sutra. Bog ti je važniji od zraka koji dišeš, od vode koju piješ, od hrane koju jedeš….

Najvažniji odnos je odnos s Bogom. (Fra Ljubomir Šimunović)