Posts from svibanj 2023

Duhom Svetim pomazani…

(Uz Evanđelje Pedesetnice, Duhova, A; Iv 20, 19-23) Pedesetnica – Duhovi – dan su obilne milosti Gospodnje. Dan sjećanja na događaj koji je zapečatio apostolsku povijest i otpočeo povijest Crkve. Učinio da šačica prestrašenih postane svjedočka vojska. Preobraženi izljevom Duha Svetoga apostoli počinju neustrašivo naviještati Uskrslog Isusa. Jedinog Gospodina. Od Isusa primaju moć otpuštanja grijeha. Preporođenja. Oslobođenja. Iscjeljenja. Svjedočki odlučno raznose radosnu vijesti sve do kraja zemlje. Duh Sveti ljubav je Oca i Sina. Nastanjen u nama po svetim sakramentima…

Misna čitanja Pedesetnice, Duhova, A

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11 Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti. Čitanje Djela apostolskih Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše…

Misna čitanja 7. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 1, 12-14 Bijahu jednodušno postojani u molitvi. Čitanje Djela apostolskih Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama,…

On ravna poviješću…

(Uz Evanđelje Uzašašća Gospodinova, A; Mt, 28, 16-20) Na putu života nikada nismo sami. „S nama je Gospodina nad vojskama. Naša je utvrda Bog Jakovljev“ – veli nam Sveto Pismo. Isus Uskrsnuli Gospodin ide ispred nas. Uzašavši Ocu obećao je ostati s nama. U sve dane. Do svršetka svijeta. On Jedini ima moć i vlast. U njegovoj su ruci sudbine naroda. On ravna ljudskom poviješću… Samo On poznaje tajne srdaca. On je na svom Križu razorio sva naša prokletstva. Uništio zadužnicu. Njegova…

Ljubavlju osvijetljeni…

(Uz Evanđelje 6. vazmene nedjelje, A; Iv 14, 15-21) Najlakše je uzvratiti udarac. Dati se u spiralu zla. Postati zlom. Čak i onda kada se susreće sa otrovom zla kršćanin je pozvan na ljubav i mir. Pouzdanje u Branitelja. Uskrsnuli Isus nas uči kao je prava ljubav samo u dimenziji križa. On nam je to pokazao time što je na križu raširio ruke za nas. Predao se. Bespridržajno darovao. Dokazao nam kako je moguće ljubiti. Darivati se. Uvijek iznova ulaziti u…

Misna čitanja 6. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 8, 5-8.14-17 Polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Čitanje Djela apostolskih U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je…

Straha oslobođeni…

(Misna čitanja 5. vazmene nedjelje, A; Iv, 14, 1-12) Sv. Ivan Pavao II. svoje papinstvo je započeo riječima: Ne bojte se! U Bibliji možemo čak 365 puta pronaći riječi: Ne bojte se! Po jedan put za svaki dan u godini. To posebno vrijedi za milosno uskrsno vrijeme… Uskrsnuli Isus govori svakom od nas ponaosob: „Neka se ne uznemiruje srce vaše!“  Poziva nas na živu vjeru. Vjera oslobađa od straha. Strah je oruđe zloga. Paralizira nas na putu života. Smućuje nas u…

Misna čitanja 5. vazmene nedjelje, A

Prvo čitanje: Dj 6, 1-7 Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga. Čitanje Djela apostolskih U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo…