obrati se i vjeruj evanđelju

obrati se i vjeruj evanđelju